«

»

Више од 1800 ученика на међународном такмичењу ,,Кенгур без граница"

 

У четвртак 15. марта 2018. године, у целом свету одржано је међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“. Подружница математичара Ваљево и математичари у Колубарском округу успели су да у својој акцији популаризације математике уз сјајне резултате ученика претходних година, појачају интересовање за ово такмичење.

Ове године у ваљевским градским основним школама, неколико приградских школа, Гимназији и Медицинској школи, такмичиће се ученици од првог разреда основне до четвртог разреда средње школе. На такмичењу учествују и ученици из других општина округа, и тај број такмичара ове године прелази бројку од 1800 учесника.

Ово такмичење намењено је ученицима од првог разреда основне до четвртог разреда средње школе. На њему ученици у целом свету, у исто време размишљају о истим проблемима и решавају исте задатке, али свако у својој школи.

Циљ самог такмичења је повећање интересовања за математичке и природне науке, као и развој логичког и комбинаторног мишљења уз коришћења стечених математичких и логичких знања. Задаци на овом такмичењу интересантни проблеми који су слични задацима на тестовима интелигенције, а по нивоима тежине доступни су свим ученицима.

Друштво математичара Србије и Подружница математичара Ваљево ће и ове године пригодно наградити најуспешније.

Са овим бројем такмичара Ваљево и Колубарски округ ће овог 15. марта бити право математичко борилиште  и средина која обележава празник математике и науке уопште, у коме ће победити најбољи, а успех постићи сви.