Пројекти

Подружница математичара Ваљево посебну пажњу поклања реализацији пројеката популаризације математике и науке уопште, као и приближавању математике и нових технологија младима уз припремање за правилну употребу и развој.

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ