Проблеми месеца

У секцији ПРОБЛЕМИ МЕСЕЦА сваког месеца, почев од новембра 2014. године постављаћемо нове занимљиве проблеме из математике за ученике основне и средње школе. Решења и предлоге задатака за наредне месеце можете слати електронском поштом, до краја текућег месеца, на адресу:

zadaci@dms-valjevo.org

Решења можете слати откуцана, скенирана или сликана.

ново!    СЕПТЕМБАР 2015.

 ЈАНУАР 2015.  МАРТ 2015.  АПРИЛ 2015.   МАЈ 2015. 

НОВЕМБАР 2014.  ДЕЦЕМБАР 2014.

 

Најуспешнији решаваоци биће награђени на крају текуће школске године.

Идеја је да ова секција буде интересантна ученицима и свима који воле математику, а позив за сарадњу је отворен свим заинтересованим математичарима.

Уредник секције је Сава Максимовић, дипломирани математичар из Ваљева