↑ Повратак на Пројекти

Пројекат ,,Од игре до науке кроз свет математике''

ОД ИГРЕ ДО НАУКЕ КРОЗ СВЕТ МАТЕМАТИКЕ

ПРОЈЕКАТ ПОДРЖАН ОД ГРАДА ВАЉЕВА У ОКВИРУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ДЕЦУ
ПОДРУЖНИЦА МАТЕМАТИЧАРА ВАЉЕВО И ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2016.

kalendar

КАЛЕНДАР ДОГАЂАЈА

Important!

НАЈАВА НАРЕДНОГ ДОГАЂАЈА

УТОРАК, 22.11.2016. ОД 12,00 САТИ

Ваљевска гимназија у оквиру фестивала науке

 • Такмичење у слагању Рубикове коцке
 • Такмичење у игри риверси - отело

Warning!

Резултати Отвореног првенства Ваљева у решавању судокуа

Категорија до 5. разреда, освајачи медаља су:

 1.  Војислав Андрић ( 130+50 ) З
 2. Ђорђе Јовановић (130+30 ) С
 3. Лука Мишовић ( 130+10 ) Б

Категорија од 6. до 8. разреда, освајачи медаља су:

 1. Никола Марковић(180 +50) З
 2.  Лазар Јевтовић(180+30) С
 3. Сара Милосављевић(180+10) Б
 4. Ивана Милошевић(180) Б
 5. Реља Миловић(180) Б

Сви остали добијају похвале.

Резултати Отвореног првенства Ваљева у решавању логичких загонетки

 1. Војислав Андрић (100, 1) З
 2. Лазар Јевтовић (100, 2) С
 3. Реља Миловић (100, 3) С
 4. Никола Марковић (85) Б
 5. Мина Лазић (85) Б
 6. Страхиња Продановић (85) Б
 7. Ивана Милошевић (85) Б

Сви остали такмичари добијају похвале.

Ученици школског узраста имају значајан низ потреба које надилазе редовне и додатне школске активности. У циљу подстицања
развоја интелигенције, правилног логичког мишљења и закључивања као и развоја креативности, потребно је предузимати низ активности које су усмерене ка томе.

Посебно је значајно утицати на развој социјалних компоненти, подстицањем дружења и заједничких активности ученика истих или сличних узрасних категорија и интересовања.

valjevogrb

ПОКРОВИТЕЉ ГРАД ВАЉЕВО

Међу проблемима савременог друштва је и однос ученика према неким новим технологијама, оличен у предугом провођењу времена у коришћењу рачунара и телефона у неедукативне сврхе. То често резултује одсуством потребне социјалне интеракције са вршњацима и другима. У пракси друштво недовољно форсира активности у којима се ставља акценат на вршњачку едукацију и сличне облике учења. 

Математика и природне науке, које су јој сродне, на најбољи начин подстичу активирање оних компоненти интелигенције ученика које су у непосредној вези са креативношћу, правилним логичким мишљењем и закључивањем.

Традиционалне мисаоне игре на табли, као и занимљиви математички проблеми којима се врши популаризција математике, и науке уопште, могу позитивно утицати на развој пожељних социјалних карактеристика сваког појединаца, па тиме и деце школског узраста.

Организовањем научно популарних предавања и радионица са актиелним темама може битно појачати ниво знања и умећа полазника, као и подстаћи самосталан истраживачки рад у областима које се на тај начин представљају.

Учешће деце школског узраста у такмичењима разних врста подстиче развој здравог такмичарског духа и компетитивности.