ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ, ПОДРУЖНИЦА МАТЕМАТИЧАРА ВАЉЕВО