Интеграл

ШКОЛА ЗА ЉУБИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ ,,ИНТЕГРАЛ", ВАЉЕВО


int30g

Школа за љубитеље математике ,,Интеграл" је специфичан облик рада са децом заинтересованом за математику и програмирање. Програм школе предвиђа континуирану, програмирану додатну наставу у току целе школске године. Настава се изводи једном недељно у току 25 недеља, у блоковима од по два школска часа (укупно 50 часова).

Школом су обухваћени ученици од I до VIII разреда основне школе. Садржај рада обухвата математичке теме које из редовне наставе математике и теме додатне теме и садржаје који продубљују математичка знања полазника, обогаћују их новим сазнањима и припремају за наставак школовања. За ученике првог и другог разреда настава се организује у облику играоница, а за старије ученике је својеврсна припрема за математичка такмичења, што касније резултира добрим резултатима полазника на пријемним испитима и такмичењима из математике и информатике на свим нивоима.

Интеграл 2016/2017

ШКОЛА ЗА ЉУБИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ ,,ИНТЕГРАЛ'' У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ Комплетна информација о Интегралу 2016/17. (погодно за штампу) Пријава (за штампу) Електронска пријава 

Погледајте детаљније »