«

»

Одржано такмичење ,,Кенгур без граница"

У четвртак 16. марта 2017. године, у целом свету одржано је међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“. Подружница математичара Ваљево и математичари у Колубарском округу успели су да у својој акцији популаризације математике уз сјајне резултате ученика претходних година, појачају интересовање за ово такмичење. Ове године у ваљевским градским основним школама, неколико приградских школа, Гимназији и Медицинској школи, такмичили су се ученици од првог разреда основне до четвртог разреда средње школе, а учествовали су и ученици из других општина округа.

Циљ самог такмичења је повећање интересовања за математичке и природне науке, као и развој логичког и комбинаторног мишљења уз коришћења стечених математичких и логичких знања. Задаци на овом такмичењу су веома интересантни и слични задацима који се решавају на тестовима интелигенције, а по нивоима тежине доступни су свим ученицима.

Друштво математичара Србије и Подружница математичара Ваљево ће и ове године пригодно наградити најуспешније.

Са око 1600 такмичара Колубарски округ је овог 16. марта био право математичко борилиште и географски део Србије у коме је процентнуално највећи број ученика изашао на ово међународно такмичење.